Filleadh ar obair

Tacaíochtaí do chuardaitheoirí poist agus do dhaoine atá ag bunú gnó

Arna chur ar fáil ag an mBord um Fhaisnéis do Shaoránaigh

Mo Chás »

Íocaíochtaí do chuardaitheoirí poist

Faisnéis faoi na príomhthacaí ioncaim do chuardaitheoirí poist agus faoi na sochair bhreise is féidir leat a fháil agus tú dífhostaithe.

Tuilleadh eolais »

An bealach ar ais ar obair

Faigh faisnéis faoi scéimeanna fostaíochta a chabhróidh leat dul isteach sa lucht saothair.

Tuilleadh eolais »

Oideachas agus oiliúint

Faigh faisnéis faoi chláir oideachais agus oiliúna a chuirfidh feabhas ar an seans go bhfaighidh tú post.

Tuilleadh eolais »

Sochair agus obair

Tacaí d’oibrithe agus na sochair is féidir leat a choinneáil tar éis duit dul i mbun oibre.

Tuilleadh eolais »

Post a thosú

Cineálacha fostaíochta, post a fháil agus conarthaí fostaíochta.

Tuilleadh eolais »

Do chearta ag an obair

Faisnéis faoi do chearta fostaíochta agus faoi chomhionannas san ionad oibre.

Tuilleadh eolais »

Gnó a chur ar bun

Foinsí faisnéise do dhaoine féinfhostaithe faoi ghnó a chur ar bun, faoi struchtúir dhlíthiúla, faoi cháin agus faoi thacaí ioncaim.

Tuilleadh eolais »

Cúrsaí airgid

An fhaisnéis a theastaíonn uait faoi cháin, faoi ÁSPC agus faoin Muirear Sóisialta Uilíoch agus tú ag filleadh ar an obair.

Tuilleadh eolais »