Maidir linne

Cuireann an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh gettingbacktowork.ie ar fáil. Cuireann an láithreán Gréasáin faisnéis chuimsitheach ar fáil faoi na tacaí atá ar fáil do chuardaitheoirí poist agus faoin ngaolmhaireacht idir sochair leasa shóisialaigh agus an obair. Tá faisnéis ag an láithreán do dhaoine dífhostaithe ar mian leo a ngnó féin a bhunú agus tá tacaí ag an láithreán do ghnóthais bheaga i gcoitinne.

Chomh maith leis sin, gníomhaíonn an láithreán Gréasáin mar thairseach chuig láithreáin Ghréasáin eile ar nós citizensinformation.ie go háirithe agus welfare.ie agus láithreáin Ghréasáin thiomnaithe eile freisin amhail jobbridge.ie, momentumskills.ie, skillstowork.ie, solas.ie agus jobsireland.ie.

Baineann gettingbacktowork.ie úsáid as inneachar roghnaithe as an láithreán Gréasáin citizensinformation.ie chun freastal ar shainriachtanais na gcuardaitheoirí poist, na ndaoine atá ag dul ó leas chun na hoibre, na ndaoine atá ag bunú gnóthais bheaga agus na bhfostóirí atá ar lorg faisnéise faoi thacaí rialtais.

Bealaí eile chuig faisnéis

Tá Faisnéis do Shaoránaigh ar fáil freisin:

  • Ar an nguthán tríd an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh: 0761 07 4000, Luan go hAoine, 9am-8pm
  • Go pearsanta ach dul isteach in Ionad Faisnéise do Shaoránaigh cóngarach duit

Is é an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh a mhaoiníonn an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh agus na Seirbhísí um Fhaisnéis do Shaoránaigh agus a thacaíonn leo siúd. Cuireann siad faisnéis atá saor in aisce, rúnda, neamhspleách agus neamhchlaonta ar fáil do chách.