Inrochtaineacht

Ceann amháin de na mórspriocanna atá ag gettingbacktowork.ie is ea faisnéis a bhfuil rochtain ag cách uirthi a chur ar fáil ar líne. Dhearamar an láithreán Gréasáin seo le go bhfuil an-rochtain uirthi trí leibhéal AA de Threoirlínte Inrochtaineachta Ábhair Ghréasáin 2.0 den WAI (Tionscnamh Inrochtaineachta Gréasáin) arna bhforbairt ag Feadhnacht an Ghréasáin Dhomhanda a chomhlíonadh a oiread is féidir.

Is féidir rochtain ar an láithreán seo ach úsáid a bhaint as formhór na mbrabhsálaithe, lena n-áirítear brabhsálaithe ar fheistí móibíleacha ar nós fóin chliste.

Baineann gettingbacktowork.ie úsáid as róil sainchomhartha WAI-ARIA chun codanna ar leith den leathanach Gréasáin a shainaithint.