Sochair agus obair

Forbhreathnú: Sochair agus obair

Má fhaigheann tú obair pháirtaimseartha, is féidir go mbeidh tú in ann cuid de d'íocaíocht leasa shóisialaigh a choinneáil agus, má fhaigheann tú obair lánaimseartha, is féidir go gcáileoidh tú do thacaí breise.

Réríomhán Tairbhe Oibre

D'fhoilsigh an Roinn Coimirce Sóisialaí réríomhán úsáideach chun cabhrú le cuardaitheoirí poist áireamh a dhéanamh ar an iarmhairt dá bhfillfidh siad ar ais ar obair lánaimseartha.

An Scéim Cúram Leanaí Iarscoile

Más rud é go raibh tú dífhostaithe agus go bhfaigheann tú post nua, nó go méadaíonn tú líon na laethanta a oibríonn tú nó go dtéann tú i mbun scéim tacaíocht fostaíochta, is féidir go mbeidh tú incháilithe d’áit fhóirdheonaithe i gcúram leanaí do leanaí bunscoile.

An Scéim Dhreasachta Poist Pháirtaimseartha

Tugann an Scéim Dhreasachta Poist Pháirtaimseartha (SDPP) deis do dhaoine áirithe atá dífhostaithe go fadtéarmach glacadh le hobair pháirtaimseartha agus liúntas speisialta seachtainiúil a fháil in áit na híocaíochta cuardaitheora poist.

Liúntas Cuardaitheora Poist agus obair

Déanann sé cur síos ar an mbealach is féidir le d'ioncam ó obair agus ioncam ó obair do chéile tionchar a bheith acu ar do ráta Liúntais Cuardaitheora Poist.

Na híocaíochtaí míchumais agus obair

Faisnéis faoi conas a fhéadann obair nó oiliúint athshlánúcháin dul i bhfeidhm ar d’íocaíocht míchumais agus ar aon sochair bhreise atá á bhfáil agat.

Obair agus Sochar Cuardaitheora Poist

Tá cúinsí ann inar féidir leat a bheith ag obair agus Sochar Cuardaitheora Poist a fháil. Déanann sé cur síos ar an mbealach is féidir le d'ioncam ó obair agus ioncam fostaíochta do chéile/pháirtí tionchar a bheith acu ar do ráta Sochair Cuardaitheora Poist.

Íocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht

Íocaíocht sheachtainiúil saor ó cháin é an Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh do dhaoine ar phá íseal. Le go bhféadfá é a fháil is cuma pósta nó gan a bheith pósta tú ach caithfidh duine clainne amháin ar a laghad a bheith agat.