Cúrsaí airgid

Forbhreathnú: Cúrsaí airgid

Faisnéis faoin dóigh a ngearrtar cáin ar do phá ón obair, faoi cháin do dhaoine féinfhostaithe agus faoi dhéileáil le fiach.

Cáin do dhaoine féinfhostaithe

Achoimre ar an dóigh a ngearrtar cáin ar dhaoine féinfhostaithe.

Start Your Own Business Relief

The Start Your Own Business scheme gives relief from income tax for 2 years if you are a long-term unemployed person who starts a new business.

ÁSPC Aicme S

Faisnéis faoi ranníocaíochtaí ÁSPC Aicme S a íocann daoine féinfhostaithe.

Aisíocaíocht cánach má tá tú dífhostaithe nó as obair ar shaoire bhreoiteachta

Míniú faoi chonas aisíoc cánach a fháil má bhí tú ag obair agus má tá tú dífhostaithe nó as obair mar gheall ar thinneas anois.

An córas le cáin a mheas

Cur síos ar an gcóras nua creidhmheasanna cánacha.

An t-árachas sóisialach in Éirinn

De thoradh ranníocaíochtaí árachais shóisialaigh bíonn tú i dteideal réimse leathan sochar atá riartha ag an Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh.

Cáin agus tosú ar obair

Is é an fostóir a asbhaineann cáin as tuarastal fhormhór na bhfostaithe. Faigh amach an méid a chaithfidh a bheith ar eolas agat faoi cháin nuair a thosaíonn tú ag obair.

Do theastais P45 agus P60

Tá d'fhostóir freagrach as do chuid ranníocaíochtaí ÁSPC a íoc agus caithfidh sé/sí P60 nó P45 a thabhairt duit nuair atá tú ag fágáil?

Forbhreathnú ar fhiachas fadhbach

An bealach ina n-imíonn fiacha as smacht agus na bealaí gur féidir fiacha a bhainistiú go héifeachtach.

Gearradh cánach ar íocaíochtaí leasa shóisialaigh

Bíodh sin mar atá, d'fhéadfadh d'íocaíocht leasa shóisialaigh a bheith inchánaithe nó saor ó cháin in Éirinn. Faigh amach na rialacha canachais na n-íocaíochtaí leasa shóisialaigh.

Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU)

Is cáin é an Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU) iníoctha ar ioncam comhlán a tháinig i bhfeidhm an 1 Eanáir 2011.