Íocaíochtaí do chuardaitheoirí poist

Forbhreathnú: Íocaíocht cuardaitheora poist a fháil

Faisnéis faoi íocaíochtaí do dhaoine dífhostaithe, faoi conas clárú ar an dól agus faoi na sochair bhreise a bhféadfá bheith ina dteideal.

Féinfhostaíocht agus dífhostaíocht

An bhfuil do chuid gnó dúnta? An bhfuil tú féinfhostaithe agus is lú obair agus ioncam agat? Faigh amach dá bhfaighfeá íocaíocht leasa shóisialaigh.

Conditions for getting a jobseeker's payment

Faisnéis do chuardaitheoirí poist óga

Caithfidh cuardaitheoirí poist óga comhlíonadh a dhéanamh ar na coinníollacha céanna nach mór do chuardaitheoirí eile poist iad a chomhlíonadh ach is ann do roinnt tacaí spriocdhírithe freisin chun cabhrú leo obair a fháil.

Ag éileamh iocaíochta leasa shóisialaigh

Déanann sé cur síos ar an gcaoi ina déantar iarratas ar íocaíocht leasa shóisialaigh agus cá háit a gheobhaidh tú cabhair chun an fhoirm iarratais a chomlíonadh.

Sochair bhreise leasa shóisialaigh

Tá móran sochair bhreise ar fáil do dhaoine áirithe a fhaigheann íocaíocht leasa shóisialaigh. Faigh amach tuilleadh faoi na sochair bhreise.

Conas síniú a dhéanamh

Má chailleann tú do phost, d’fhéadfá a bheith incháilithe d’íocaíocht leasa shóisialaigh a fháil. Faigh amach conas íocaíocht leasa shóisialaigh a fháil nuair atá tú dífhostaithe.

Liúntas Cuardaitheora Poist

Íocaíocht a ndéantar fiosrú maoine uirthi agus a tugtar do dhaoine atá dífhostaithe agus ar lorg oibre.

Sochar Cuardaitheora Poist

Is íocaíocht sheachtainiúil é a dtugtar do dhaoine atá a bpost caillte acu agus atá ag lorg oibre. Faigh amach dá bhfaighfeá seo agus sochair eile.