Forbhreathnú: Íocaíocht cuardaitheora poist a fháil

Más rud é go gcailleann tú do phost, go leagtar amach thú, go laghdaítear líon na laethanta oibre a dhéanann tú nó go bhfágtar iomarcach thú, is féidir go mbeidh tú i dteideal Liúntas Cuardaitheora Poist nó Sochar Cuardaitheora Poist. Ní mór duit coinníollacha áirithe a chomhlíonadh chun bheith incháilithe d'íocaíocht cuardaitheora poist.

Más rud é go bhfuil tú féinfhostaithe agus go raibh ort do ghnó a dhúnadh nó go bhfuil laghdú tagtha ar an obair atá á fáil agat, is féidir go gcáileoidh tú do Liúntas Cuardaitheora Poist.

Sochar Cuardaitheora Poist

Chun gur féidir leat Sochar Cuardaitheora Poist a fháil, ní mór obair agus go leor ranníocaíochtaí árachais shóisialaigh (ÁSPC) a bheith déanta agat.

Ní mór duit bheith dífhostaithe agus ar lorg obair lánaimseartha freisin. Mar sin féin, má oibríonn tú ar feadh 3 lá nó níos lú sa tseachtain, d'fhéadfadh go mbeifeá in ann obair a dhéanamh agus Sochar Cuardaitheora Poist a fháil ag an am céanna.

Liúntas Cuardaitheora Poist

Chun gur féidir leat Liúntas Cuardaitheora Poist a fháil, ní mór duit pas a fháil i dtástáil acmhainne. Sa tástáil acmhainne do Liúntas Cuardaitheora Poist, scrúdaítear gach foinse ioncaim atá agat agus ríomhtar ioncam iomlán do theaghlaigh. Má thiteann sé faoi bhun leibhéal áirithe, is féidir go mbeidh tú i dteideal Liúntas Cuardaitheora Poist.

Más rud é go bhfuil tú 24 bliain d'aois nó níos óige agus go bhfuil cónaí ort le do thuismitheoirí, is féidir go ndéanfar méid áirithe d'ioncam do thuismitheoirí a mheasúnú sa tástáil acmhainne freisin. Faigheann daoine óga (25 bliain d'aois agus níos óige) nach bhfuil leanaí acu ráta níos ísle Liúntas Cuardaitheora Poist. Má ghlacann siad páirt i scéim tacaíocht fostaíochtai scéim oiliúna nó oideachais, is féidir go bhfaighidh siad ráta níos airde.

Ní mór duit bheith dífhostaithe agus ar lorg obair lánaimseartha. Mar sin féin, má oibríonn tú ar feadh 3 lá nó níos lú sa tseachtain, d'fhéadfadh go mbeifeá in ann obair a dhéanamh agus Liúntas Cuardaitheora Poist a fháil ag an am céanna. Cuirtear ioncam ó obair san áireamh sa tástáil acmhainne freisin.

Iarratas a dhéanamh ar íocaíocht cuardaitheora poist

Is féidir leat faisnéis ghinearálta faoi éileamh leasa shóisialaigh a dhéanamh a léamh. Tugtar síniú ar an dól ar an bpróiseas a bhaineann le híocaíocht cuardaitheora poist a éileamh.

Má cháilíonn tú d'íocaíocht, is féidir go mbeidh tú in ann méadú a fháil i d'íocaíocht i leith aosach cleithiúnach. Is féidir go mbeidh tú in ann méadú a éileamh i d'íocaíocht i leith leanbh cleithiúnach freisin. Más féidir leat éileamh a dhéanamh i leith cleithiúnaithe, iarrfaidh an Roinn Coimirce Sóisialaí faisnéis faoi do chleithiúnaithe ar an bhfoirm iarratais.

Tá sé tábhachtach go ndéanann tú d'éileamh a luaithe is eol duit go bhfuil tú i dteideal na híocaíochta. Ní mór gach íocaíocht a éileamh laistigh de thréimhse ama ar leith. Mura ndéanann tú an t-éileamh in am, seans go gcaillfidh tú an íocaíocht. Faigh tuilleadh faisnéise faoi éileamh déanach a dhéanamh. Má dhéantar Liúntas Cuardaitheora Poist nó Sochar Cuardaitheora Poist a dhiúltú duit, is féidir leat an cinneadh sin a achomharc.

Más rud é go bhfuil tú tinn agus nach féidir leat obair a dhéanamh, is féidir leat faisnéis a fháil faoi na híocaíochtaí a bhféadfá bheith ina dteideal.

Sochair bhreise

Má cháilíonn tú d'íocaíocht cuardaitheora poist, is féidir go gcáileoidh tú do shochair bhreise, amhail Forlíonadh Cíosa, a chabhróidh leat freastal ar an gcostas a bhaineann le cóiríocht phríobháideach a ghlacadh ar cíos. Is féidir leat Liúntas Breosla a fháil má tá tú ag fáil Liúntas Cuardaitheora Poist le tréimhse fhada, is é sin, 156 lá.


Page updated: 29 July 2014