Gnó a chur ar bun

Forbhreathnú: Gnó a chur ar bun

Faisnéis faoi struchtúir éagsúla ghnó, faoi rialacháin, faoi chistiúchán agus faoi thacaí eile do dhaoine atá ag cur gnó ar bun.

Chun bheith féinfhostaithe

Faisnéis faoi féinfhostaíocht agus cur síos ar na impleachtaí cánach agus dlithiúíl.

Gnó a chur ar bun

Breac-chuntas faisnéise nach mór a bheith agat má tá tú ag brath gnó a chur ar bun.

Liúntas Fiontraíochta Gearrthréimhseach

Soláthraíonn an scéim seo íocaíocht sheachtainiúil do dhaoine áirithe atá tar éis a bpost a chailleadh agus atá ag iarraidh a ngnó féin a thosú.

Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair

In Éirinn, spreagtar daoine atá ag fáil íocaíochtaí áirithe leasa shóisialta chun dul i mbun féinfhostaíochta. Faigh eolas faoin scéim Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair.

Teacht go hÉirinn le infheistiú nó gnó a chur ar bun

Faisnéis do náisiúnaigh choigríche, a áiríonn faisnéis faoi na scéimeanna inimircigh d’infheisteora, fiontraí agus chead gnó.