Post a thosú

Forbhreathnú: Post a thosú

Leagtar amach anseo an próiseas a bhaineann le post a aimsiú, cineálacha éagsúla fostaíochta, cáin agus do phost, clárú do cháin nuair a thosaíonn tú ag obair, do chearta fostaíochta agus conas na cearta sin a fhorfheidhmiú.

Ag síniú de nuair a thosnaíonn tú ag obair

Tá an dualgas ort a chur in iúil don oifig áitiúil leasa shoisialaigh ma bhí tú ag éileamh sochar leasa shosialaigh in Eirinn agus má tá tú ag filleadh ar obair.

Cineálacha difriúla fostaíochta

Tá cur síos anseo ar chineálacha difriúla fostaíochta agus ar an éifeacht atá acu ar do chearta fostaíochta

Conradh fostaíochta

Sonraíonn an dlí go mbeidh ar chonarthaí fostaíochta míreanna áirithe a chuimsiú agus ní mór d' fhostóir do thearmaí fostaíochta a thabhairt duit i bhfoirm scríofa.

Post a aimsiú agus a fháil

Eolas faoi conas post a chuardach, conas iarratas a dhéanamh ar phost agus roinnt tacaíochtaí atá ar fáil do lucht cuardaigh fostaíochta.

Post a fháil in Éirinn

Cuireann an doiciméad seo faisnéis ar fáil do náisiúnaigh LEE agus náisiúnaigh neamh-LEE faoi conas fostaíócht a fháil in Éirinn.