An bealach ar ais ar obair

Forbhreathnú: An bealach ar ais chun na hoibre

Forbhreathnú ar na scéimeanna agus ar na seirbhísí tacaíocht fostaíochta atá ar fáil chun cabhrú le cuardaitheoirí poist filleadh ar an obair.

An Scéim Sóisialta Tuaithe

Is í aidhm na scéime Sóisialta Tuaithe ná fordheontas ioncaim a sholáthar d'fheirmeoirí agus iascairí in Éirinn atá ag fáil íocaíochtaí leasa shóisialaigh ar bhonn fadtéarmach.

Clár Fostaíochta Pobail

Tugann an Scéim Fhostaíochta Pobail cabhair do dhaoine chun dul ar ais ag obair. Cuireann an scéim socrúcháin páirtaimseartha ar fáil i jabanna pobail áitiúla.

Clár Socrúchán Oibre

Cuireann Clár Socrúcháin Oibre taithí oibre ar fáil do dhaoine dífhostaithe.

Gateway

Is scéim deiseanna oibre údaráis áitiúil é Gateway do dhaoine dífhostaithe. Roghnaíonn an Roinn Coimirce Sóisialaí iad chuig rannpháirtíocht sa scéim.

JobsPlus

Tionscnamh atá in JobsPlus atá in ainm is fostóirí a spreagadh chun daoine atá dífhostaithe le fada a fhostú. Tá an dreasacht seo iníoctha gach mí i riaráistí, thar thréimhse 2 bhliain.

Obair dheonach agus íocaíochtaí leasa shóisialaigh

Dá mba mhian leat d’íocaíocht leasa shóisialaigh a choinneáil agus roinnt obair dheonach a dhéanamh, ní mór duit cloí leis na rialacha atá leagtha síos ag an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí. Faigh tuilleadh eolais.

Scéimeanna fostaíochta don Aos Óg

Soláthraíonn Scéim Náisiúnta Intéirneachta deiseanna thaithí oibre do dhaoine dífhostaithe

Tús

Is tionscnamh socrúcháin oibre phobail é Tús do dhaoine dífhostaithe. Roghnaíonn an Roinn Coimirce Sóisialaí iad chuig rannpháirtíocht sa scéim..