Do chearta ag an obair

Forbhreathnú: Na cearta atá agat ag an obair

Cosnaítear le raon reachtaíochta na cearta fostaíochta atá agat, lena n-áirítear saoire, pá agus uaireanta oibre.

Ag obair faoi mhíchumas

Tá tacaíochtaí difriúla ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas le cabhrú leo fostaíocht a fháil agus a choimeád.

Cearta agus teidlíochtaí fostaithe

Tá raon freagrachtaí agus oibleagáidí ag fostóir chun cinntiú go bhfaigheann a gcuid fostaí bunchearta fostaíochta dlíthiúla.

Cearta fostaíochta fostaithe páirtaimseartha

Tá cearta fostaíochta áirithe ag oibrithe páirtaimseartha faoin tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha) 2001.

Cearta oibrithe óga

Tá cur síos sa cháipéis seo ar na rialacha a bhaineann le fostaíocht páistí agus daoine óga.

Comhionannas san ionad oibre

Cuireann an reachtaíocht um chomhionannas fostaíochta cosc ar idirdhealú i réimse leathan fostaíochta agus cúrsaí a bhaineann le fostaíocht.

Cur i bhfeidhm do chearta fostaíochta

Achoimre na comhlachtaí éagsúla a gcabhraíonn le fostaí a gcearta fostaíochta a chur i bhfeidhm.

Do phost a chailliúint

Má tá do phost caillte agat ba cheart duit eolas a chur ar na hiocaíochtaí agus seirbhísi do dhaoine dífhostaithe.